Denzitometrie

 • Denzitometrie je vyšetřovací metoda, která zjišťuje hustotu kostní tkáně a obsah minerálů v kosti. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a nezatěžující pacienta.
 • Naše ambulance je vybavena přístrojem GE Lunar Prodigy s rozšířeným softwarovým vybavením umožňujícím také pokročilou analýzu získaných dat – např. TBS (posouzení mikroarchitektury kosti).
 • Na žádost odesílajícího lékaře léčíme pacienty s nálezem osteoporózy či jiným metabolickým onemocněním skeletu v naší osteologické ambulanci.

Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 776 170 477 nebo

využijte aplikaci MEDEVIO, skrze kterou vyřídíte s námi vše potřebné včetně předání žádanek, atd.

Denzitometrie: indikace vyšetření

1) Screening osteoporózy VZP a ZPMVCR: metodika časného záchytu onemocnění v populaci:

 • A Ženy do roku po menopauze do 59 let, muži od 65 do 69 let

  Jako součást preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech u všeobecného praktického lékaře nebo u gynekologa je provedena anamnéza a jednoduchý dotazník FRAX. Pokud vznikne podezření na onemocnění osteoporózou, je u pacientky/pacienta provedeno měření denzitometrem. (Dle výsledku denzitometrického vyšetření následuje další postup, buď pravidelné sledování pacienta, zahájení léčby nebo odeslání ke klinickému osteologovi či jinému specializovanému lékaři.)
 • B Ženy od 60 let a muži od 70 let

  V rámci preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře nebo u gynekologa je rovnou indikováno měření denzitometrem. (Dle výsledku denzitometrického vyšetření následuje další postup, buď pravidelné sledování pacienta, zahájení léčby nebo odeslání ke klinickému osteologovi či jinému specializovanému lékaři.)

2) Podezření na metabolické onemocnění skeletu

Z anamnestických údajů, klinických, laboratorních a zobrazovacích vyšetření vyplývá podezření na metabolické onemocnění skeletu, zvláště při výskytu více rizikových faktorů současně

 • stav po zlomenině po pádu z vlastní výšky, při zvedání břemene, nebo působením minimální či neadekvátní úrazové síly
 • zlomenina krčku stehenní kosti u rodičů
 • předčasná menopauza (před 45 rokem věku)
 • hormonální léčba při nádorech prsu a prostaty
 • terapie kortikoidy delší než 3 měsíce / terapie antiepileptiky delší než 5 let
 • malabsorbční stavy, stavy po Tx, CHRI, thyreotoxikóza, hypogonadismus, výrazný pokles tělesné výšky
 • nízké BMI, vyšší příjem kofeinu, alkoholu, kouření, snížený příjem mléčných výrobků